นับถอยหลังการจับสลากสด :

โตโต้ 45 บอล

ประวัติผล

Thailand Toto  -  Official Website

Draw No. Date Result Win + Add Number
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1118 22 มิ.ย. 2024
6
5
3
1
14
12
41
25
05
20

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1117 21 มิ.ย. 2024
4
7
9
8
43
14
29
28
38
16

+

19
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1116 20 มิ.ย. 2024
8
0
2
7
29
20
03
24
26
08

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1115 19 มิ.ย. 2024
3
1
7
4
42
19
31
40
01
04

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1114 18 มิ.ย. 2024
9
6
9
2
26
27
34
29
09
23

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1113 17 มิ.ย. 2024
6
8
8
7
36
12
22
40
32
24

+

07
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1112 16 มิ.ย. 2024
8
0
3
2
31
03
23
15
27
13

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1111 15 มิ.ย. 2024
3
4
9
1
21
08
22
26
28
44

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1110 14 มิ.ย. 2024
6
4
4
7
31
20
37
08
16
33

+

02
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1109 13 มิ.ย. 2024
2
3
6
5
19
24
25
08
04
03

+

27
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1108 12 มิ.ย. 2024
0
6
0
6
15
27
05
19
03
31

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1107 11 มิ.ย. 2024
8
5
5
2
37
17
11
24
08
31

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1106 10 มิ.ย. 2024
8
3
4
3
11
01
17
37
30
23

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1105 09 มิ.ย. 2024
3
7
6
5
11
39
12
29
38
06

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1104 08 มิ.ย. 2024
7
1
2
0
25
18
26
03
09
30

+

31
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1103 07 มิ.ย. 2024
5
7
9
5
21
14
10
43
31
36

+

38
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1102 06 มิ.ย. 2024
9
7
5
1
34
25
04
06
23
32

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1101 05 มิ.ย. 2024
2
3
2
6
31
34
23
29
32
18

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1100 04 มิ.ย. 2024
3
5
7
3
15
22
17
16
33
39

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1099 03 มิ.ย. 2024
7
0
2
6
06
23
21
02
33
27

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1098 02 มิ.ย. 2024
0
7
5
2
13
27
30
17
31
11

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1097 01 มิ.ย. 2024
1
6
9
4
06
34
05
01
22
24

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1096 31 พ.ค. 2024
2
7
8
0
04
39
28
09
23
41

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1095 30 พ.ค. 2024
7
8
7
6
10
16
03
22
07
25

+

38
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1094 29 พ.ค. 2024
2
8
6
7
07
04
15
23
05
31

+

32
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1093 28 พ.ค. 2024
0
8
3
4
37
35
33
21
29
20

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1092 27 พ.ค. 2024
8
7
5
3
32
39
22
30
35
28

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1091 26 พ.ค. 2024
5
4
0
5
02
36
28
19
26
40

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1090 25 พ.ค. 2024
1
8
6
8
23
05
21
17
02
16

+

25
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1089 24 พ.ค. 2024
5
8
2
7
12
06
25
23
13
31

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1088 23 พ.ค. 2024
1
2
5
6
14
17
22
37
10
30

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1087 22 พ.ค. 2024
3
8
0
2
33
07
39
32
21
35

+

14
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1086 21 พ.ค. 2024
4
2
3
8
23
19
38
16
18
03

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1085 20 พ.ค. 2024
8
1
2
5
30
12
21
43
16
01

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1084 19 พ.ค. 2024
0
5
8
8
19
16
07
05
30
13

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1083 18 พ.ค. 2024
5
4
0
4
09
30
06
24
02
31

+

33
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1082 17 พ.ค. 2024
2
6
2
1
39
25
20
12
03
21

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1081 16 พ.ค. 2024
1
6
1
0
39
37
19
12
41
11

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1080 15 พ.ค. 2024
3
6
0
8
26
20
06
17
32
05

+

33
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1079 14 พ.ค. 2024
4
9
6
4
25
19
08
06
20
03

+

30
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1078 13 พ.ค. 2024
9
7
3
6
06
34
23
41
13
01

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1077 12 พ.ค. 2024
1
3
0
8
37
12
31
10
11
03

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1076 11 พ.ค. 2024
3
1
7
3
31
04
30
28
37
05

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1075 10 พ.ค. 2024
0
2
6
7
27
01
37
35
14
16

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1074 09 พ.ค. 2024
6
1
8
4
35
26
11
25
05
41

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1073 08 พ.ค. 2024
7
6
9
2
12
27
20
16
15
01

+

38
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1072 07 พ.ค. 2024
1
0
9
6
22
11
28
40
19
32

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1071 06 พ.ค. 2024
0
8
5
0
20
02
06
30
04
08

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1070 05 พ.ค. 2024
5
8
2
2
29
27
21
10
15
08

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1069 04 พ.ค. 2024
1
5
3
4
15
25
13
16
21
24

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1068 03 พ.ค. 2024
9
1
1
9
21
18
11
36
20
05

+

38
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1067 02 พ.ค. 2024
3
7
0
9
25
39
08
07
38
42

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1066 01 พ.ค. 2024
5
1
4
2
35
10
36
26
08
25

+

06
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1065 30 เม.ย. 2024
2
6
4
1
23
26
30
19
01
34

+

10
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1064 29 เม.ย. 2024
9
0
5
4
31
34
13
14
29
25

+

09
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1063 28 เม.ย. 2024
6
7
3
3
23
40
34
10
06
03

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1062 27 เม.ย. 2024
3
1
0
4
25
11
19
36
24
41

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1061 26 เม.ย. 2024
4
5
1
5
38
25
10
19
43
37

+

24
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1060 25 เม.ย. 2024
3
1
6
7
41
32
04
10
13
39

+

34
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1059 24 เม.ย. 2024
6
4
3
7
02
24
33
19
30
07

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1058 23 เม.ย. 2024
8
8
9
1
05
01
11
03
07
16

+

22
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1057 22 เม.ย. 2024
6
2
3
5
01
12
24
12
04
20

+

14
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1056 21 เม.ย. 2024
7
5
4
8
13
21
14
36
34
08

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1055 20 เม.ย. 2024
9
9
4
9
22
07
31
26
17
23

+

35
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1054 19 เม.ย. 2024
9
3
1
1
32
20
38
29
07
31

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1053 18 เม.ย. 2024
5
1
7
2
06
15
02
35
09
26

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1052 17 เม.ย. 2024
8
2
9
5
30
42
06
44
19
09

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1051 16 เม.ย. 2024
4
0
5
0
16
18
19
31
07
34

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1050 15 เม.ย. 2024
0
9
6
5
06
25
04
14
28
03

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1049 14 เม.ย. 2024
4
1
1
7
37
27
08
17
34
38

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1048 13 เม.ย. 2024
4
0
2
1
06
24
13
26
11
31

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1047 12 เม.ย. 2024
9
5
7
5
27
26
32
11
13
28

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1046 11 เม.ย. 2024
2
4
8
3
03
43
12
35
20
29

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1045 10 เม.ย. 2024
5
0
4
9
15
26
24
20
32
02

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1044 09 เม.ย. 2024
5
3
7
7
01
21
14
36
37
27

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1043 08 เม.ย. 2024
5
0
3
9
05
24
30
13
26
22

+

34
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1042 07 เม.ย. 2024
6
4
2
8
23
41
02
19
07
21

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1041 06 เม.ย. 2024
9
2
5
1
08
12
17
29
23
36

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1040 05 เม.ย. 2024
8
7
0
8
20
25
17
12
16
10

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1039 04 เม.ย. 2024
3
8
9
4
02
10
16
22
13
29

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1038 03 เม.ย. 2024
6
9
0
1
12
25
04
24
02
33

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1037 02 เม.ย. 2024
1
4
8
3
28
43
36
12
19
06

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1036 01 เม.ย. 2024
5
6
6
8
29
39
11
06
37
14

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1035 31 มี.ค. 2024
5
7
2
3
13
23
06
34
24
12

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1034 30 มี.ค. 2024
3
6
3
7
17
11
16
22
24
33

+

35
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1033 29 มี.ค. 2024
1
3
5
5
05
04
37
16
38
26

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1032 28 มี.ค. 2024
4
2
5
6
28
19
15
24
36
07

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1031 27 มี.ค. 2024
8
3
7
5
31
15
06
18
05
12

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1030 26 มี.ค. 2024
0
5
7
6
25
27
37
33
39
38

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1029 25 มี.ค. 2024
7
9
6
3
39
28
11
31
16
08

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1028 24 มี.ค. 2024
7
6
5
6
31
01
25
44
14
13

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1027 23 มี.ค. 2024
9
5
0
8
28
24
12
03
21
17

+

29
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1026 22 มี.ค. 2024
7
2
1
7
40
26
35
27
16
21

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1025 21 มี.ค. 2024
6
6
1
6
07
24
22
19
06
30

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1024 20 มี.ค. 2024
1
7
6
7
08
13
43
21
06
16

+

02
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1023 19 มี.ค. 2024
4
4
5
4
26
18
28
29
07
16

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1022 18 มี.ค. 2024
2
5
9
3
15
09
12
10
20
26

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1021 17 มี.ค. 2024
3
1
9
8
11
32
01
12
22
19

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1020 16 มี.ค. 2024
0
2
8
7
08
12
18
39
03
14

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1019 15 มี.ค. 2024
0
1
9
0
42
04
10
02
31
06

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1018 14 มี.ค. 2024
2
4
8
4
14
20
24
22
33
30

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1017 13 มี.ค. 2024
4
2
5
1
33
16
32
30
06
08

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1016 12 มี.ค. 2024
9
2
1
0
20
22
11
18
07
28

+

33
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1015 11 มี.ค. 2024
5
7
0
8
05
24
30
21
39
37

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1014 10 มี.ค. 2024
6
0
5
3
21
02
23
27
34
15

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1013 09 มี.ค. 2024
8
2
4
0
19
12
43
38
29
34

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1012 08 มี.ค. 2024
5
1
6
6
33
06
22
39
42
43

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1011 07 มี.ค. 2024
5
9
7
9
30
39
20
08
29
15

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1010 06 มี.ค. 2024
0
3
5
5
03
04
06
24
22
11

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1009 05 มี.ค. 2024
4
4
9
2
35
16
43
18
29
12

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1008 04 มี.ค. 2024
1
9
6
5
17
03
27
01
08
22

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1007 03 มี.ค. 2024
5
3
3
3
34
07
18
23
17
20

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1006 02 มี.ค. 2024
2
8
7
6
22
19
13
40
12
36

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1005 01 มี.ค. 2024
1
5
8
6
12
08
41
31
34
19

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1004 29 ก.พ. 2024
8
1
6
1
37
18
30
31
10
04

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1003 28 ก.พ. 2024
6
6
6
8
06
17
19
35
38
21

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1002 27 ก.พ. 2024
7
6
7
8
36
18
14
19
33
23

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1001 26 ก.พ. 2024
5
8
2
1
05
22
26
08
17
28

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
1000 25 ก.พ. 2024
1
0
7
3
19
25
04
42
12
35

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
999 24 ก.พ. 2024
8
8
7
7
20
04
18
07
21
11

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
998 23 ก.พ. 2024
0
6
7
9
32
36
19
21
24
10

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
997 22 ก.พ. 2024
0
1
5
0
29
18
22
12
03
40

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
996 21 ก.พ. 2024
3
8
8
6
15
08
23
17
21
05

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
995 20 ก.พ. 2024
2
8
1
3
28
22
06
15
26
07

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
994 19 ก.พ. 2024
1
2
3
1
04
37
20
31
35
40

+

41
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
993 18 ก.พ. 2024
8
4
1
7
19
18
30
09
25
10

+

34
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
992 17 ก.พ. 2024
2
3
5
8
01
27
15
30
33
34

+

13
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
991 16 ก.พ. 2024
4
6
0
3
19
38
42
25
14
28

+

27
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
990 15 ก.พ. 2024
9
8
6
5
42
14
24
15
06
34

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
989 14 ก.พ. 2024
0
8
3
2
19
13
21
25
27
23

+

16
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
988 13 ก.พ. 2024
9
3
9
3
31
37
32
21
18
10

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
987 12 ก.พ. 2024
5
7
1
3
09
35
03
32
25
16

+

11
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
986 11 ก.พ. 2024
3
2
0
6
35
04
09
01
24
28

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
985 10 ก.พ. 2024
7
3
8
4
17
20
32
13
31
34

+

37
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
984 09 ก.พ. 2024
2
5
8
3
06
33
25
38
32
07

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
983 08 ก.พ. 2024
1
3
1
2
37
10
11
20
02
23

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
982 07 ก.พ. 2024
2
2
5
8
24
07
20
12
01
05

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
981 06 ก.พ. 2024
7
4
6
5
36
19
18
21
33
04

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
980 05 ก.พ. 2024
6
9
9
0
16
20
44
27
11
32

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
979 04 ก.พ. 2024
0
3
0
0
08
12
26
03
31
17

+

40
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
978 03 ก.พ. 2024
8
3
4
7
24
29
12
21
30
17

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
977 02 ก.พ. 2024
8
0
6
2
03
24
04
27
33
41

+

42
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
976 01 ก.พ. 2024
3
9
0
1
06
21
12
35
11
18

+

36
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
975 31 ม.ค. 2024
2
7
3
2
23
24
38
21
10
11

+

26
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
974 30 ม.ค. 2024
5
1
1
3
26
06
05
25
09
37

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
973 29 ม.ค. 2024
9
8
3
8
20
18
11
35
28
04

+

45
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
972 28 ม.ค. 2024
0
6
0
6
05
07
34
15
31
13

+

35
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
971 27 ม.ค. 2024
7
8
9
7
22
31
27
15
25
33

+

39
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
970 26 ม.ค. 2024
3
7
0
4
01
40
34
33
17
26

+

43
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
969 25 ม.ค. 2024
9
7
8
0
33
07
40
05
32
34

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
968 24 ม.ค. 2024
4
4
2
3
34
11
20
24
13
09

+

44
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
967 23 ม.ค. 2024
9
0
5
7
32
26
13
22
24
17

+

34
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
966 22 ม.ค. 2024
8
0
6
0
21
29
18
20
36
10

+

38
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
965 21 ม.ค. 2024
9
7
5
1
30
27
29
12
28
06

+

23
วาด วันที่ ผลลัพธ์ ชนะ + เพิ่มหมายเลข
964 20 ม.ค. 2024
4
9
1
2